اگر میخواهید در آمریکا رانندگی کنید به یاد داشته باشید که قوانین رانندگی در ایالت های مختلف متفاوت است. خوشبختانه بسیاری از قوانین همسان و تفاوتها بسیار کم است. ولی همین تفاوتهای جزئی میتواند باعث جریمه یا توقیف خودروی شما شود. در زمان اجاره خودرو حتماٌ از شرکت اجاره دهنده قوانین مربوط به آن ایالت را سوال کنید. اگر هم قصد عبور از چندین ایالت را دارید حتماٌ کاتالوگ یا بروشور مربوطه را تهیه کنید. بزرگراهها همیشه با یک شماره شناخته میشوند . بزرگراههایی که از شمال به جنوب کشیده شدند همیشه با یک عدد فرد شناخته  میشوند مثل I-5  یا   I-95      بزرگراههای شرق به غرب با شماره زوج شناخته میشوند مثل I-8  یا  I-10  یا  I-94 .

توجه داشته باشید که وسائل نقلیه زمینی (منطور خودرو یا اتوبوس است)بین شهرهای بزرگ در آمریکا یا وجود ندارد یا در صورت وجود قابل اطمینان نیستند. برای سفر با خودرو در آمریکا حتماٌ تلفن همراه تهیه کنید و در صورت نیاز در هر کجای کشور که باشید با شماره 911 تماس بگیرید. هنگام توقف حتماٌ درهای ماشین راقفل کنید و وسائل با ارزش خودرا در صندوق عقب ماشین نگهداری کنید و از سوار کردن افراد ناشناس در بین راه جداٌ خودداری کنید. ماموران پلیس همیشه با ماشین پلیس و یونیفورم در محل حاضر میشوند پس هرگز به افراد لباس شخصی اعتماد نکنید. 

همیشه بیمه مسافرتی کامل داشته باشید.