رانندگی از سمت راست میباشد. 
مهم است که بدانید که رانندگان در دبی بسیار سریع و بی پروا رانندگی میکنند. در یک لحظه ممکن است دو خودرو همزمان با سرعت زیاد از دو طرف خودرو شما عبور کنند. دبی یکی از کشور هایی است که بالاترین آمار تلفات سانحه رانندگی در جهان را دارد. از رانندگی در ساعات شلوغ حتی المقدور خودداری کنید. 
اگر قصد عزیمت به صحرا دارید حتماٌ از خودرو 4X4 استفاده کنید.ترجیحاٌ با چند خودرو دیگر همراه شوید، آب و مواد غذایی به میزان کافی همراه داشته باشید، مقصد و زمان حرکت خودرا به دوستان یا مسئولین هتل اطلاع دهید. 
و حتماٌ یک دستگاه مسیر یاب خوب با باطری سالم و شارژر همراه ببرید.