اجاره ماشین در تونس Rent Car In Tunisia

محدودیت های رانندگی با خودرو در تونس

محدودیت سرعت شهری

50 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت شهری

محدودیت سرعت خارج از شهر

90 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت خارج از شهر

محدودیت سرعت بزرگراه ها

110 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت بزرگراه ها

DRINK DRIVE LIMIT

0 میلی گرم

اطلاعات رانندگی با ماشین در تونس

جهت رانندگی در تونس
فرمان ماشین سمت چپ است.
واحد پول کشور تونس
TND
میانگین قیمت گازوئیل
0.54 یورو/لیتر
میانگین قیمت بنزین در کشور تونس
0.61 یورو/لیتر
برق در تونس
C, E بیشتر
حداقل سن مجاز اجاره ماشین
21
تعداد ایستگاه ها
3
شماره سفارت ایران در تونس
21671791018+

شماره های ضروری هنگام کرایه خودرو در تونس

Emergency Number
شماره تماس اورژانس
190
شماره تماس آتش نشانی
198
Police Number
شماره تماس پلیس
197

تاریخ و ساعت در تونس

تاریخ

آب و هوا

weather
آب و هوا : Tunis, TN
تماس