رانندگی از سمت راست میباشد. 
سبقت گرفتن از سمت راست مجاز نیست و جرائم سنگینی در پی دارد.

کنترل سرعت در دانمارک بسیار سختگیرانه است و تابلوهای نشان دهنده محدودیت سرعت الکترونیکی بوده و عدد روی آن با توجه شرائط جوی تغییر میکند. 

هنگام رانندگی در جاده ها مراقب حیوانات وحشی که وارد جاده میشوند باشید. ممکن است که حیوانات بزرگ مثل گوزن در مقابل شما ظاهر شوند!!!!

هنگام رانندگی چراغ خوردوها در تمام طول شبانه روز باید روشن باشد. 

استفاده از لاستیکهای زمستانی از ماه نوامبر تا آوریل اجباری است. 

از تردد خودرو با لاستیک نامناسب جلوگیری میشود.