اجاره ماشین در سنگاپور Rent Car In Singapore

محدودیت های رانندگی با خودرو در سنگاپور

محدودیت سرعت شهری

50 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت شهری

محدودیت سرعت خارج از شهر

70 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت خارج از شهر

محدودیت سرعت بزرگراه ها

90 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت بزرگراه ها

DRINK DRIVE LIMIT

0.08 میلی گرم

اطلاعات رانندگی با ماشین در سنگاپور

جهت رانندگی در سنگاپور
فرمان ماشین سمت راست است.
واحد پول کشور سنگاپور
SGD
میانگین قیمت گازوئیل
1.38 یورو/لیتر
میانگین قیمت بنزین در کشور سنگاپور
1.43 یورو/لیتر
برق در سنگاپور
حداقل سن مجاز اجاره ماشین
23
تعداد ایستگاه ها
4
شماره سفارت ایران در سنگاپور
982161155731+

شماره های ضروری هنگام کرایه خودرو در سنگاپور

Emergency Number
شماره تماس اورژانس
995
شماره تماس آتش نشانی
995
Police Number
شماره تماس پلیس
995

تاریخ و ساعت در سنگاپور

تاریخ

آب و هوا

weather
آب و هوا : Singapore
تماس