حرکت در صربستان از سمت راست میباشد و سبقت گرفتن از راست مجاز نیست. 

صربستان از دو منطقه جغرافیایی مختلف تشکیل شده . در شمال سرزمینهای مسطح و مزارع وسیع قرار دارد  و در جنوب کوههای بلند و جنگلهای سبز . 

همیشه مراقب و ضعیت سوخت خودرو باشید چراکه تراکم جایگاههای سوخت در خارج از شهر های بزرگ بسیار کم است. پمپ های بنزین بین ساعت 8 صبح تا 8 عصر  باز هستند و بجز شهر های بزرگ در روزهای شنبه و یکشنه تعطیل هستند.   جاده ها شرائط خوبی ندارند و رانندگی با احتیاط فراوان توصیه میشود .