رانندگی در رومانی از سمت راست است . 

بهترین راه برای دیدن زیبایی های بیشمار رومانی ، رانندگی در این کشور است ولی این کار با مشکلاتی همراه است. به عنوان راننده یا عابر پیاده همیشه "احتیاط کنید". 

راههای اصلی و داخل شهری از شرائط خوب و قابل قبولی برخوردارند ولی راههای فرعی مشکلاتی دارند : خرابی آسفالت ، روشنایی نامناسب و نبود خطوط و علائم راهنمایی. در ارتفاعات زمستانها جاده ها بسیار لغزنده و خظر ناک هستند ولی در شهرها و بزرگراهها معمولاٌ برف روبی مداوم انجام میشود. برای رانندگی در زمستان حتماٌ وسائل ایمنی و زنجیر چرخ همراه داشته باشید. 

در جاده های شهری عابرین پیاده ، دامها ، موتور و دوچرخه سواران ، گاری های اسبی و حیوانات وحشی همه جا دیده میشوند . هنگام رانندگی بخصوص در شب بسیار احتیاط کنید. 

هنگام عبور از خیابان حتماٌ به هردو طرف توجه داشته باشید. رانندگان در رومانی توجه زیادی به علائم و چراغ راهنمایی ندارند.