اجاره ماشین در پرتغال Rent Car In Portugal

محدودیت های رانندگی با خودرو در پرتغال

محدودیت سرعت شهری

50 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت شهری

محدودیت سرعت خارج از شهر

90 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت خارج از شهر

محدودیت سرعت بزرگراه ها

120 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت بزرگراه ها

DRINK DRIVE LIMIT

0.05 میلی گرم

اطلاعات رانندگی با ماشین در پرتغال

جهت رانندگی در پرتغال
فرمان ماشین سمت چپ است.
واحد پول کشور پرتغال
Euro
میانگین قیمت گازوئیل
1.48 یورو/لیتر
میانگین قیمت بنزین در کشور پرتغال
1.59 یورو/لیتر
برق در پرتغال
C, F بیشتر
حداقل سن مجاز اجاره ماشین
23
تعداد ایستگاه ها
38
شماره سفارت ایران در پرتغال
351213041850+

شماره های ضروری هنگام کرایه خودرو در پرتغال

Emergency Number
شماره تماس اورژانس
112
شماره تماس آتش نشانی
112
Police Number
شماره تماس پلیس
112

تاریخ و ساعت در پرتغال

تاریخ

آب و هوا

weather
آب و هوا : Lisbon 

شهر های پرتغال

اسم شهر City Name توضیحات
اجاره ماشین در لیزبون Rent Car in Lisbon 

در لیزبون 5 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در ولگوی Rent Car in Prior Velho 

در ولگوی 3 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در پورتو Rent Car in Porto 

در پورتو 3 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در فونچال Rent Car in Funchal 

در فونچال 2 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در ولاس Rent Car in Velas 

در ولاس 2 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در مو ری را Rent Car in Moreira da Maia 

در مو ری را 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در مادیرا Rent Car in Madeira

در مادیرا 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در باندریاس Rent Car in Bandeiras 

در باندریاس 2 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در فارو Rent Car in Faro 

در فارو 2 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در گویمارائس Rent Car in Guimaraes 

در گویمارائس 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در ویلا رئال Rent Car in Vila Real 

در ویلا رئال 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در مارکو دکاناوسس Rent Car in Marco de Canaveses 

در مارکو دکاناوسس 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در سینترا Rent Car in Sintra 

در سینترا 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در پاردس Rent Car in Paredes 

در پاردس 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در ویلامورا Rent Car in Vilamoura 

در ویلامورا 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در مایا Rent Car in Maia 

در مایا 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در سانتا کروز دا فلورس Rent Car in Santa Cruz das Flores 

در سانتا کروز دا فلورس 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در سانتا کروز Rent Car in Santa Cruz 

در سانتا کروز 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در اورتا Rent Car in Horta 

در اورتا 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در مادالنا Rent Car in Madalena 

در مادالنا 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در آنگرا دو هروئیسمو Rent Car in Angra do Heroismo 

در آنگرا دو هروئیسمو 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در پرایا دا ویتوریا Rent Car in Praia de Vitória 

در پرایا دا ویتوریا 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در آمادورا Rent Car in Amadora 

در آمادورا 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در پونتا دلگادا Rent Car in Ponta Delgada 

در پونتا دلگادا 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در توسانویل Rent Car in Vila do Porto 

در توسانویل 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

تماس