اجاره ماشین در لهستان Rent Car In Poland

محدودیت های رانندگی با خودرو در لهستان

محدودیت سرعت شهری

50 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت شهری

محدودیت سرعت خارج از شهر

90 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت خارج از شهر

محدودیت سرعت بزرگراه ها

120-140 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت بزرگراه ها

DRINK DRIVE LIMIT

0.02 میلی گرم

اطلاعات رانندگی با ماشین در لهستان

جهت رانندگی در لهستان
فرمان ماشین سمت چپ است.
واحد پول کشور لهستان
PLN
میانگین قیمت گازوئیل
0.98 یورو/لیتر
میانگین قیمت بنزین در کشور لهستان
1.03 یورو/لیتر
برق در لهستان
C, E بیشتر
حداقل سن مجاز اجاره ماشین
21
تعداد ایستگاه ها
25
شماره سفارت ایران در لهستان
48226171585+

شماره های ضروری هنگام کرایه خودرو در لهستان

Emergency Number
شماره تماس اورژانس
998
شماره تماس آتش نشانی
999
Police Number
شماره تماس پلیس
997

تاریخ و ساعت در لهستان

تاریخ

آب و هوا

weather
آب و هوا : Warsaw 

شهر های لهستان

اسم شهر City Name توضیحات
اجاره ماشین در ورشو Rent Car in Warsaw 

در ورشو 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در ووچ Rent Car in Lodz 

در ووچ 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در وروتسواف Rent Car in Wroclaw 

در وروتسواف 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در کراکوف Rent Car in Krakow 

در کراکوف 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در پوزنان Rent Car in Poznan 

در پوزنان 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در کاتوویتس Rent Car in Katowice 

در کاتوویتس 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در گدانسک Rent Car in Gdansk 

در گدانسک 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در نوو دوور مازوویتسکی Rent Car in Nowy Dwor Mazowiecki 

در نوو دوور مازوویتسکی 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در اوژاروویتسه Rent Car in Ozarowice 

در اوژاروویتسه 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در یاشونکا Rent Car in Jasionka 

در یاشونکا 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در بالیتسه Rent Car in Balice 

در بالیتسه 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

تماس