اجاره ماشین در هلند Rent Car In Netherlands

محدودیت های رانندگی با خودرو در هلند

محدودیت سرعت شهری

50 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت شهری

محدودیت سرعت خارج از شهر

80 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت خارج از شهر

محدودیت سرعت بزرگراه ها

110 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت بزرگراه ها

DRINK DRIVE LIMIT

0.05 میلی گرم

رانندگی با ماشین در هلند

اطلاعات رانندگی با ماشین در هلند

جهت رانندگی در هلند
فرمان ماشین سمت چپ است.
واحد پول کشور هلند
Euro
میانگین قیمت گازوئیل
1.32 یورو/لیتر
میانگین قیمت بنزین در کشور هلند
1.65 یورو/لیتر
برق در هلند
C, F بیشتر
حداقل سن مجاز اجاره ماشین
19
تعداد ایستگاه ها
37
شماره سفارت ایران در هلند
31703384001+

شماره های ضروری هنگام کرایه خودرو در هلند

Emergency Number
شماره تماس اورژانس
112
شماره تماس آتش نشانی
112
Police Number
شماره تماس پلیس
112

تاریخ و ساعت در هلند

تاریخ

آب و هوا

weather
آب و هوا : Amsterdam 

شهر های هلند

اسم شهر City Name توضیحات
اجاره ماشین در آمستردام Rent Car in Amsterdam 

در آمستردام 5 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در رتردام Rent Car in Rotterdam 

در رتردام 3 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در هنگلو Rent Car in Hengelo 

در هنگلو 3 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در امن Rent Car in Emmen 

در امن 2 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در هیرلن Rent Car in Heerlen 

در هیرلن 2 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در آیندهوون Rent Car in Eindhoven 

در آیندهوون 2 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در گرونینگن Rent Car in Groningen 

در گرونینگن 2 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در زوترمیر Rent Car in Zoetermeer 

در زوترمیر 2 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در ماستریخت Rent Car in Maastricht 

در ماستریخت 2 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در دیفنتر Rent Car in Deventer 

در دیفنتر 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در آلکمار Rent Car in Alkmaar 

در آلکمار 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در آسن Rent Car in Assen 

در آسن 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در فرودگاه شیپخول آمستردام Rent Car in Schiphol 

در فرودگاه شیپخول آمستردام 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در آپلدورن Rent Car in Apeldoorn 

در آپلدورن 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در آلملو Rent Car in Almelo 

در آلملو 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در ایده Rent Car in Ede 

در ایده 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در هورن Rent Car in Hoorn 

در هورن 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در خاودا Rent Car in Gouda 

در خاودا 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در لاهه Rent Car in The Hague 

در لاهه 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در لاهه Rent Car in s Gravenhage 

در لاهه 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در آلمیره Rent Car in Almere 

در آلمیره 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در هوفددورپ Rent Car in Hoofddorp 

در هوفددورپ 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در اوترخت Rent Car in Utrecht 

در اوترخت 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

تماس