رانندگی در مالزی از سمت چپ است. 

این کشور دارای مناظر بسیار زیبا و دیدنی میباشد و رانندگی در جاده ها بسیار لذتبخش است . توصیه میشود که دستگاه مسیریاب همراه داشته باشید.

راههای مالزی از شرائط بسیار خوبی برخوردار است و اتوبانها  دسترسی را به تمام کشور فراهم کرده . با اتومبیل کرایه ای از مالزی به سنگاپور میتوان سفرکرد ولی به تایلند خیر.

مراقب موتور سواران و عابرین پیاده باشید. در جاده های بیرون شهر و روستایی حیوانات اهلی بسیار دیده میشوند. 

مالزی یک کشور استوایی است . بارانهای موسمی شدید باعث آب گرفتگی و طغیان رودخانه ها میشود همیشه مراقب باشید.