*

رانندگی از سمت راست میباشد. رانندگان ایتالیایی بسیار سریع و بی احتیاط هستند. توصیه میشود با احتیاط کامل رانندگی کنید. مراقب رانندگانی باشید که به سرعت  و با فاصله کم از شما سبقت میگیرند. داشتن مسیر یاب در ایتالیا توصیه میشود. مراقب خطوط ویژه اتوبوس باشید. هنگام رانندگی در بزرگراهها چراغهای اتوموبیل در تمام طول شبانه روز باید روشن باشد. ورودی ها و خروجی های بزرگراهها بسیار کم عرض هستند . هنگام ورود و خروج از بزرگراهها سرعت خود را کم کنید. سبقت گرفتن فقط از سمت چپ مجاز میباشد. جاده های غیر بزرگراهی معمولا از شرائط خوبی برخوردار نیستند بخصوص در جنوب ایتالیا و ارتفاعات آلپ. از تردد در آنها حتی المقدور اجتناب نمائید.