رانندگی از سمت راست میباشد. 
سبقت گرفتن از سمت راست مجاز نیست و جرائم سنگینی در پی دارد. در تقاطع ها همیشه حق تقدم با خودروهای سمت راست است. هنگام گردش به چپ مراقب خودروهایی باشید که قصد سبقت گرفتن از شما را دارند. همچنین مراقب عابرین پیاده که بطور ناگهانی وارد خیابان میشوند باشید.

در اتوبانها هرگز خط سبقت را مسدود نکنید. جاده ها در یونان از کیفیت بالایی برخوردار نیستند ، پس با احتیاط برانید. در بعضی از نقاط دیدنی جاده ها سنگفرش یا شنی هستند. با سرعت مطمئن برانید. آمار تصادف در یونان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بالاتر است بخصوص در جاده های کوهستانی که عرض جاده کم و عبور مرور به توجه و دقت بیشتری نیاز دارد. 

بیشتر پمپهای بنزین از ساعت 7 صبح تا 7 عصر فعال هستند و یکشنبه ها تعطیل هستند ولی همیشه یک پمپ بنزین در هر منطقه بصورت شبانه روزی فعال است. در صورت ضرورت از افراد محلی راهنمایی بگیرید. 

توجه داشته باشید که جرائم رانندگی در یونان بسیار سنگین و به بالای 1000 یورو نیز میرسد.