اجاره ماشین در فنلاند Rent Car In Finland

محدودیت های رانندگی با خودرو در فنلاند

محدودیت سرعت شهری

50 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت شهری

محدودیت سرعت خارج از شهر

90 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت خارج از شهر

محدودیت سرعت بزرگراه ها

120 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت بزرگراه ها

DRINK DRIVE LIMIT

0.05 میلی گرم

اطلاعات رانندگی با ماشین در فنلاند

جهت رانندگی در فنلاند
فرمان ماشین سمت چپ است.
واحد پول کشور فنلاند
Euro
میانگین قیمت گازوئیل
1.24 یورو/لیتر
میانگین قیمت بنزین در کشور فنلاند
1.43 یورو/لیتر
برق در فنلاند
C, F بیشتر
حداقل سن مجاز اجاره ماشین
21
تعداد ایستگاه ها
53
شماره سفارت ایران در فنلاند
358968692400+

شماره های ضروری هنگام کرایه خودرو در فنلاند

Emergency Number
شماره تماس اورژانس
112
شماره تماس آتش نشانی
112
Police Number
شماره تماس پلیس
112

تاریخ و ساعت در فنلاند

تاریخ

آب و هوا

weather
آب و هوا : Helsinki 

شهر های فنلاند

اسم شهر City Name توضیحات
اجاره ماشین در هلسینکی Rent Car in Helsinki 

در هلسینکی 8 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در وانتا Rent Car in Vantaa 

در وانتا 4 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در رووانیمی Rent Car in Rovaniemi 

در رووانیمی 4 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در تورکو Rent Car in Turku 

در تورکو 4 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در اولو Rent Car in Oulu 

در اولو 3 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در تامپره Rent Car in Tampere 

در تامپره 3 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در اسپو Rent Car in Espoo 

در اسپو 2 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در ییواسکیلا Rent Car in Jyväskylä 

در ییواسکیلا 2 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در کیمی Rent Car in Kemi 

در کیمی 2 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در کوکولا Rent Car in Kokkola 

در کوکولا 2 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در کووپیو Rent Car in Kuopio 

در کووپیو 2 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در اولونسلو Rent Car in Oulunsalo 

در اولونسلو 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در لوتوساری Rent Car in Lautiosaari 

در لوتوساری 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در کایانی Rent Car in Kajaani 

در کایانی 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در پیرکالا Rent Car in Pirkkala 

در پیرکالا 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در واسا Rent Car in Vaasa 

در واسا 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در توفیلای Rent Car in Toivala 

در توفیلای 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در پری Rent Car in Pori 

در پری 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در کیتیلا Rent Car in Kittilae 

در کیتیلا 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در تیکاکوشکی Rent Car in Tikkakoski 

در تیکاکوشکی 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در کرونوبی Rent Car in Kronoby 

در کرونوبی 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در یوئنسو Rent Car in Joensuu 

در یوئنسو 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در ساریلکا Rent Car in Saariselkä 

در ساریلکا 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در ایوالو Rent Car in Ivalo 

در ایوالو 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در له وی Rent Car in Levi 

در له وی 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در لاختی Rent Car in Lahti 

در لاختی 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در کوسامو Rent Car in Kuusamo 

در کوسامو 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در رایسیو Rent Car in Raisio 

در رایسیو 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

تماس