اجاره ماشین در دانمارک Rent Car In Denmark

محدودیت های رانندگی با خودرو در دانمارک

محدودیت سرعت شهری

50 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت شهری

محدودیت سرعت خارج از شهر

80 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت خارج از شهر

محدودیت سرعت بزرگراه ها

110-130 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت بزرگراه ها

DRINK DRIVE LIMIT

0.05 میلی گرم

اطلاعات رانندگی با ماشین در دانمارک

جهت رانندگی در دانمارک
فرمان ماشین سمت چپ است.
واحد پول کشور دانمارک
DDK
میانگین قیمت گازوئیل
1.3 یورو/لیتر
میانگین قیمت بنزین در کشور دانمارک
1.5 یورو/لیتر
برق در دانمارک
C, D, G, K بیشتر
حداقل سن مجاز اجاره ماشین
21
تعداد ایستگاه ها
30
شماره سفارت ایران در دانمارک
4531960019+

شماره های ضروری هنگام کرایه خودرو در دانمارک

Emergency Number
شماره تماس اورژانس
112
شماره تماس آتش نشانی
112
Police Number
شماره تماس پلیس
112

تاریخ و ساعت در دانمارک

تاریخ

آب و هوا

weather
آب و هوا : Copenhagen 

شهر های دانمارک

اسم شهر City Name توضیحات
اجاره ماشین در کپنهاک Rent Car in Copenhagen 

در کپنهاک 7 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در آرهوس Rent Car in Aarhus 

در آرهوس 5 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در راسکیله Rent Car in Roskilde 

در راسکیله 2 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در فردریسیا Rent Car in Fredericia 

در فردریسیا 2 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در فرودگاه کپنهاک Rent Car in Kastrup 

در فرودگاه کپنهاک 2 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در ابل توفت Rent Car in Ebeltoft 

در ابل توفت 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در هلروب Rent Car in Hellerup 

در هلروب 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در اسبیرگ Rent Car in Esbjerg 

در اسبیرگ 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در  گرو Rent Car in Greve 

در  گرو 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در کاروپ Rent Car in Karup 

در کاروپ 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در ویبورگ Rent Car in Viborg 

در ویبورگ 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در آلبورگ Rent Car in Aalborg 

در آلبورگ 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در کولیند Rent Car in Kolind 

در کولیند 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در نورسانده Rent Car in Nørresundby 

در نورسانده 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در بیلوند Rent Car in Billund 

در بیلوند 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در گرنا Rent Car in Grenaa 

در گرنا 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در کوه Rent Car in Køge 

در کوه 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

تماس