اجاره ماشین در کروواسی Rent Car In Croatia

محدودیت های رانندگی با خودرو در کروواسی

محدودیت سرعت شهری

50 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت شهری

محدودیت سرعت خارج از شهر

90 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت خارج از شهر

محدودیت سرعت بزرگراه ها

110-130 کیلومتر بر ساعت

محدودیت سرعت بزرگراه ها

DRINK DRIVE LIMIT

0.05 میلی گرم

اطلاعات رانندگی با ماشین در کروواسی

جهت رانندگی در کروواسی
فرمان ماشین سمت چپ است.
واحد پول کشور کروواسی
HRK
میانگین قیمت گازوئیل
1.38 یورو/لیتر
میانگین قیمت بنزین در کشور کروواسی
1.42 یورو/لیتر
برق در کروواسی
C, F بیشتر
حداقل سن مجاز اجاره ماشین
21
تعداد ایستگاه ها
21
شماره سفارت ایران در کروواسی
38514578983+

شماره های ضروری هنگام کرایه خودرو در کروواسی

Emergency Number
شماره تماس اورژانس
112
شماره تماس آتش نشانی
112
Police Number
شماره تماس پلیس
112

تاریخ و ساعت در کروواسی

تاریخ

آب و هوا

weather
آب و هوا : Zagreb

شهر های کروواسی

اسم شهر City Name توضیحات
اجاره ماشین در زادار Rent Car in Zadar 

در زادار 2 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در اسپلیت Rent Car in Split 

در اسپلیت 2 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در اوسییک Rent Car in Osijek 

در اوسییک 2 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در رییکا Rent Car in Rijeka 

در رییکا 2 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در دوبروونیک Rent Car in Dubrovnik 

در دوبروونیک 2 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در ماکارسکا Rent Car in Makarska 

در ماکارسکا 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در نوی ویندولسکی Rent Car in Novi Vinodolski 

در نوی ویندولسکی 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در رووینی Rent Car in Rovinj 

در رووینی 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در پرچ Rent Car in Porec 

در پرچ 1 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در اومیسالی Rent Car in Omisalj 

در اومیسالی 1 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در اوماگ Rent Car in Umag 

در اوماگ 1 ایستگاه اجاره ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در اپاتیا Rent Car in Opatija 

در اپاتیا 1 ایستگاه کرایه ماشین وجود دارد.

اجاره ماشین در پولا Rent Car in Pula 

در پولا 2 ایستگاه اجاره خودرو وجود دارد.

اجاره ماشین در زاگرب Rent Car in Zagreb 

در زاگرب 2 ایستگاه کرایه خودرو وجود دارد.

تماس