رانندگی از سمت راست میباشد. 
سبقت گرفتن از سمت راست مجاز نیست و جرائم سنگینی در پی دارد. حروف روی تابلوهای رانندگی به زبان لاتین میباشد. بنابراین همراه داشتن مسیر یاب توصیه میشود. 

راهها از وضعیت مطلوبی برخوردار نمیباشد و خطوط جاده معمولاٌ کمرنگ و غیر قابل تشخیص هستند. مراقب خودروهای سنگین که در جاده ها تردد میکنند باشید. جاده ها بسیار زیبا ولی خطرناک هستند . عبور حیوانات اهلی و وحشی از جاده ها بسیار اتفاق می اتد . در بعضی نقاط بلغارستان زمستانها بسیار سخت و یخبندان است . بنابراین تجهیزات زمستانی کامل همراه داشته باشید. 

پلیس در این کشور رفتار بسیار دوستانه ای با توریستها دارند . توجه داشته باشید که ماشین پلیس در بلغارستان سفید رنگ میباشد که کلمه پلیس با رنگ مشکی در کادر آبی روی آن نوشته شده . پلیسها نیز دارای یونیفرم هستند. مراقب افرادی که خودرا پلیس معرفی میکنند باشید.