در استرالیا رانندگی از سمت چپ است و سبقت گرفتن از سمت چپ غیرمجاز بوده و جرائم سنگین همراه دارد. سبقت گرفتن زمانی که خط جاده ممتد است غیر مجاز است. 

توجه کنید که پمپ های بنزین معمولاٌ شبها و یکشنبه ها تعطیل است. تلفنهای همراه ممکن است در بعضی از نقاط به درستی کار نکنند . اگر قصد سفر به نقاط بیابانی دارید حتماٌ برنامه سفر خود را به دوستان یا مسئولین هتل محل اقامت خود اطلاع دهید و یک مسیر یاب خوب همراه داشته باشید. در صورت خراب ماشین هرگز از آن پیاده نشوید یا از آن دورنشوید. هنگام ورود به میادین حتماٌ مسیر خود را از قبل انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که حق تقدم عبور با ماشینهایی است که در میدان هستند. 

در شهرهای ملبورن ، سیدنی و آدلاید سیستم تراموا (قطار شهری روی زمین) وجود دارد. به تابلوهای هشدار دهنده توجه کنید. حق تقدم عبور همیشه با تراموا است. در تقاطع ها خطوط راهنمای حرکت وجود دارد که پیروی از آنها باعث کم شدن خطر مواجهه با تراموا میگردد. 

در جاده ها مراقب عبور حیوانات باشید. در صورتیکه با یک حیوان پستاندار برخورد کنید قانوناٌ موظف هستید که توقف کرده و بررسی کنید که حیوان نوزادی همراه مادر آسیب ندیده باشد. در این صورت با پلیس تماس بگیرید. 

توجه داشته باشید که فاصله شهر های بزرگ با یکدیگر در استرالیا بسیار زیاد است . به عنوان مثال ملبورن تا سیدنی 860 کیلومتر   وآدلاید  پرت  2695 کیلومتر است.