رانندگی از سمت راست میباشد و سبقت از راست ممنوع و موجب جریمه های سنگین است. 

در زمستان لاستیک های مناسب و زنجیر چرخ مورد نیاز است. 

جاده های ارمنستان از شرائط خوب و قابل قبولی برخوردار است. 

چراغهای جلو ماشین در تمام مدت شبانه روز در هنگام رانندگی باید روشن باشد. 

پایتخت خیلی بزرگ نیست و مراکز خریدو نقاط دیدنی در قسمت مرکزی شهر واقع شده . برای باز دید از مناطق خارج شهر اجاره خودرو در ارمنستان بسیار مفید و مقرون به صرفه است . وسائل نقیله عمومی نه راحت هستند و نه ایمن و قابل اطمینان . بخصوص زمانی که به شمال یا جنوب این کشور سفر کنید بهتر است که از استفاده از وسائل نقلیه عمومی پرهیز کنید. در مجم.ع اجاره خودرو در این کشور بسیار مقرون به صرفه است.